webbanner

HITRI VODNIK PO GARANCIJAH

V nekaterih državah družba TEFCOLD ponuja garancijo, ki običajno velja eno ali dve leti. Garancija pokriva samo rezervne dele ali servis in rezervne dele. 

Glede na vaš dogovor z družbo TEFCOLD boste lahko v naši spletni trgovini kupili rezervne dele ali izbrali garancijo kot dodaten spletni nakup.

Garancija velja od datuma nakupa pri družbi TEFCOLD. 
Cene in odzivni čas se razlikujejo od države do države.

 

 Garancija krije

 Garancija ne krije

 Garancija rezervnih   delov

 • napake v oblikovanju, materialih ali proizvodnji zadevnega izdelka
 • rezervne dele za odpravo napake ali napak na izdelku nastalih v garancijskem obdobju
   

 

 • kozmetičnih napak, ki niso bile navedene ob dostavi izdelka
 • polic, pladnjev, ročajev, tesnil in steklenih delov, ki niso bile navedene ob dostavi izdelka
 • žarnic, fluorescenčnih cevi, LED-svetilk in varovalk, ki niso navedene ob dostavi izdelka
 • potrošnih materialov in obrabljenih delov
 • če se je napaka zgodila, ker izdelek ni bil uporabljan in vzdrževan, kakor je navedeno v priročniku izdelka
 • obrabe
 • stroškov serviserja
 • če je bilo blago izvoženo v drugo državo 

 Podaljšana garancija

 • napake v oblikovanju, materialih ali proizvodnji zadevnega izdelka
 • rezervne dele za odpravo napake ali napak na izdelku nastalih v garancijskem obdobju
 • stroškov serviserja
 • kozmetičnih napak, ki niso bile navedene ob dostavi izdelka
 • polic, pladnjev, ročajev, tesnil in steklenih delov, ki niso bile navedene ob dostavi izdelka
 • žarnic, fluorescenčnih cevi, LED-svetilk in varovalk, ki niso navedene ob dostavi izdelka
 • potrošnih materialov in obrabljenih delov
 • če se je napaka zgodila, ker blago ni bilo uporabljano in vzdrževano, kakor je navedeno v priročniku izdelka
 • obrabe
 • če je bilo blago izvoženo v drugo državo 

Pri prijavi napake v okviru garancije mora prijavitelj navesti:
1. ime izdelka in serijsko številko
2. opis napake
3. naslov (trenutna lokacija izdelka)
 
Če garancija vključuje servis:
4. telefonsko številko osebe za stik na lokaciji
5. delovni čas (če je relevantno) 
 
Če zahtevka garancija ne krije ali je neupravičen, mora kupec kriti vse stroške družbe TEFCOLD v povezavi z zahtevkom.